Arnold Pijpenbroek. Een portret.

Categorieën:Historie
St. Niet te Kraken

Een portret van  Arnold Pijpenbroek. Eén der twee verdedigers (backs) van het Go-Ahead elftal uit 1919.


Tekst overgenomen uit het Deventer Dagblad van 1919:

Met zijn breedgeschouderde atletische figuur, zijn robuuste gestalte, met zijn massaal gespierde lichaam, is Arnold Pijpenbroek een curieuze verschijning. Wees niet te vlug met uw oordeel over dezen goedmoedigen, bescheiden dikkert, want gij merkt uwe vergissing zoodra gij hem als den bekenden Go-Ahead-back aan het werk ziet. Uw vermoeden van logheid is dan direct verdwenen en maakt plaats voor een indruk van ongedachte, zeldzame lenigheid en van groot voetbaltalent. Zijn ingrijpen steeds op het juiste moment, zijn onversaagd zich werpen in den strijd op oogenblikken van gevaar, zijn trapvastheid, het zijn allen eigenschappen, getuigend van een fijnen kijk op het spel. Pijpenbroek is het toonbeeld van den well-educated volksvoetballer, kalm en bezadigd, in zijn optreden steeds fair en ongekunsteld; een first-class sportsman. Zijn eminent kopwerk en correcte opstelling verraden een uitstekend gebruik van zijn hoofd, zoowel in- als uitwendig.

Author:
Stichting Niet te Kraken

Geef een antwoord

Naam*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>