Uit de maandag sportbode van het Deventer dagblad, 13 januari 1936.

Frankrijk-Nederland in de huiskamer. Anderhalf uur hoogspanning en sterke emoties. Zondagmiddag. Ik heb den ochtend op gepaste wijze doorgebracht. Ik heb geen onvertogen woord gesproken en nu de Lebuïnus half drie aanwijst, ben Ik plotseling onhebbelijk geworden. Werkelijk onhebbelijk tegenover de vrouwelijke huisgenooten, die de tafelruimen en met wie ik in minder dan geen tijd…