De roodgele stemwijzer

Categorieën:Nieuws
St. Niet te Kraken

Het is weer verkiezingstijd. Op 19 maart kunnen we in Deventer stemmen om te bepalen hoe de gemeenteraad er de komende vier jaren uit moet komen te zien. De partijcampagnes draaien op volle toeren. Niet geheel ontoevallig kregen wij onderstaande foto toegezonden. Erg prettig om te weten dat lijst 7 ‘Go-Ahead’ steunt, daar zullen ze bij de amateurs op de Rielerenk erg blij mee zijn. Maar hoe denkt lijst 7 over Go Ahead Eagles en wat is het standpunt van alle andere partijen als het om financiële steunt gaat voor Go Ahead Eagles?

BiS9_t0IEAA8pUp

Wij zochten het voor u uit en hebben voor u de standpunten, op onderstaande stelling, van alle deelnemende partijen op een rijtje gezet (in willekeurige volgorde).

“Gemeente betaalt mee aan uitbreiding Go Ahead Eagles stadion”

 • Basis inkomen partij: Go Ahead is een bedrijf en zal zich zelf moeten bedruipen.
 • Deventer belang: De gemeente kan op allerlei manieren ondersteunen binnen de wettelijke mogelijkheden zonder te financieren. Garantstelling kan wel.
 • Christenunie: Als de exploitatie realistisch is, is financiering vanuit de gemeente niet nodig.
 • PvdA: GAE heeft grote meerwaarde voor Deventer. De gemeente ondersteunt stadionuitbreiding via oa advies en vergunningen. Gemeenschapsgeld hoort daar niet bij, omdat dat ook niet kan. Een financieel verantwoorde garantstelling voor een banklening kan wel.
 • SP: De gemeente is niet de aangewezen partij om mee te betalen aan uitbreiding van het stadion. Gezien het belang van Go Ahead voor Deventer kan er wel worden gedacht aan andere vormen van steun.
 • D66: Meebetalen betekent staatssteun, dat mag niet. D66 onderschrijft wel het maatschappelijk nut van Go Ahead Eagles en draagt de club dan ook een warm hart toe. Wij vinden het belangrijk dat Go Ahead Eagles in alle opzichten zelfstandig functioneert.
 • Gemeentebelang Deventer: De gemeentelijke inbreng is: meedenken en aanjagen.
 • Groen Links: Go Ahead is een bedrijf, maar wel een met een bijzondere rol. De overheid betaalt al flink aan de kosten die worden gemaakt voor politie en infrastructuur, dat is genoeg
 • CDA: Meebetalen is staatssteun en dat is verboden. Wel kan de gemeente op andere gebieden ondersteuning geven, zoals op het terrein van organisatie en veiligheid.
 • VVD: Als de gemeente het zou doen, komt Go Ahead Eagles over een paar jaar in de problemen wanneer de EU afdwingt dat het geld weer moet worden terugbetaald. De VVD werkt liever mee aan echte oplossingen.
 • DeventerNU: Mee eens als lening. Geen blanco cheque.
 • Partij van de Rede: Een professionele voetbalclub moet zelfstandig kunnen bestaan. Hoogste kan garant worden gestaan onder strikte voorwaarden. Een brede sportinvulling als algemene basisvoorziening moet ook overeind blijven.

De stellingen zijn overgenomen van deze site. Hier kunt u ook terecht voor een uitgebreide stemwijzer.

Opmerkingen of aanvullingen kunt u onderaan de blog kwijt. Succes met stemmen!

Author:
Stichting Niet te Kraken

Geef een reactie

Naam*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>