Museum in de Adelaarshorst

Categorieën:Nieuws
St. Niet te Kraken

Onze langgekoesterde droom, en de hoofdreden van ons bestaan, wordt binnenkort waarheid. Wij hebben onlangs de toezegging gekregen dat binnen afzienbare tijd, zij het in bescheiden vorm, een museumruimte beschikbaar wordt gesteld in gebouw Larenstein aan de Vetkampstraat.

De nieuw in te richten museumruimte zal onderdeel gaan uit maken van de uit te breiden fanshop van GA Eagles en zal ongeveer dertig vierkante meter groot worden. Stichting Niet te Kraken verzorgt de aankleding en inrichting van het clubmuseum. De bedoeling is dat het museum de historie van DVV Go-Ahead en GA Eagles weer gaat geven.

Wij zijn GA Eagles zeer erkentelijk voor het laten uitkomen van één van onze doelstellingen.

Digitaal museum

Naast dit mooie nieuws kunnen wij u ook aankondigen dat binnen afzienbare tijd een digitaal museum wordt opengesteld. Stichting Niet te Kraken is momenteel druk doende haar collectie te digitaliseren en deze beschikbaar te stellen via een speciaal hiervoor gebouwde website.

Steun

Het professioneel inrichten van het fysieke museum brengt uiteraard kosten met zich mee. Hiervoor hebben wij de steun nodig van een ieder die de historie van de club een warm hart toedraagt. Wij roepen u daarom op om ons te steunen. Dit kan eenvoudig door donateur of sponsor te worden.

Wij houden u via onze kanalen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het fysieke en het digitale museum.Author:
Stichting Niet te Kraken

Geef een reactie

Naam*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>