Onbekende foto Go-Ahead-terrein

St. Niet te Kraken

Onbekende foto Go-Ahead-terrein

Deze zomer verhuisde Foto Hekkert na bijna zestig jaar van de Brink naar de Lange Bisschopstraat. Bij het opschonen van het archief in verband daarmee kwamen enkele glasnegatieven tevoorschijn. Ongeveer de helft van de collectie had betrekking op de Sallandsche Golfclub ‘de Hoek’. Er waren echter ook drie – bijna identieke – afbeeldingen die duidelijk ergens anders gemaakt waren.

Zij leken een grote stroom mensen weer te geven die na een (sport?)evenement een (wedstrijd?)terrein verlaten. Kon dat misschien bij Go-Ahead of bij UD zijn? De foto’s werden aan René Berends (kenner van en publicist over de geschiedenis van Deventer, en in rood-gele kringen tevens bekend als lid van de werkgroep ‘Een Beeld voor Leo’) en aan Niet te Kraken voorgelegd om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

En hoewel het geheel nog best lastig te determineren is (en wij aanvankelijk ook iets minder scherpe en ook ‘smallere’ opnames kregen), kwamen wij in eendrachtige samenwerking tot de conclusie dat op de foto’s onmiskenbaar het Go-Ahead-terrein is afgebeeld, of misschien beter gezegd: de directe omgeving daarvan.

De mensenmassa verlaat het stadionterrein en beweegt zich via de Vetkampstraat in de richting van de Veenweg. Een gang die vele supporters vandaag de dag nog tweewekelijks maken na een avondje ‘Kowet’. Het opvallende hekje links zit ongeveer op de plek waar tegenwoordig de ingang van de parkeerplaats van de Adelaarshorst zit. Dat niet al te hoge hekje, en verderop een heg, volstond destijds kennelijk om de supportersschare uit de belendende percelen te houden … Die percelen vormden toen de tuin van de ‘Tropische Landbouwschool’, die op dat moment nog ‘Middelbare Koloniale Landbouwschool’ heette. Dat gedeelte van de huidige muur was er toen dus nog niet.

Vroege foto’s die zoveel van de omgeving van het Go-Ahead-veld laten zien zijn er eigenlijk, voor zover wij weten, niet. In de linkerbovenhoek is het rechterdeel van de achterkant van de hoofdtribune te zien – ongeveer de plek van het huidige Supportershome. Eigenlijk het enige vandaag de dag nog aanwezige originele element op bovenstaande foto – iets rechts van het midden – is een van de ‘torentjes’ van de kassahokjes in de stadionmuur. Er staat zelfs iemand bovenop. Het gebouwtje links daarvan lijkt het houten kleedlokaal, met een aantal kleedkamers, dat bij het tweede veld lag, op het huidige trainingsveld achter het stadion. Te zien is dat dat veld ook beschikte over enkele bescheiden lichtmasten, zodat er ook bij avond getraind kon worden. Voetbal was immers tot in de jaren vijftig nog een amateursport, dus de spelers verdienden overdag elders de kost.

Een andere blikvanger – iets links van het midden op de foto – is een groot reclamebord met de tekst ‘Wm. Penn Motor Oils’. Een van de verkoopkantoren voor de producten van de Canfield Oil Company in Cleveland U.S.A. (William Penn Motor Oils) was de bekende Deventer smeeroliefabriek Twentol aan de Zutphenseweg, zoals blijkt uit onderstaand reclamebord.

Wanneer we de Go-Ahead-foto voldoende vergroten blijkt exact dezelfde tekst (‘VOOR HOLLAND TWENTOL DEVENTER’) zelfs op het bord bij het voetbalveld te staan. Daarmee blijkt Twentol (eigenlijk de ‘Twentse oliehandel’) een trouwe ‘business partner’ van Go-Ahead te zijn. Ook op het dak van de eerste houten tribune uit de jaren twintig was de naam van de firma al prominent op een flink reclamebord te lezen.

Bij Foto Hekkert (al in 1890 door Pieter Hekkert opgericht) is niet meer te achterhalen wanneer en door wie de gevonden opnames precies gemaakt zijn. Over de datering valt in elk geval met zekerheid te zeggen dat ze van na 1934 moeten zijn. Toen verrezen immers de stenen (hoofd)tribune en het eerste gedeelte van de stadionmuur met de kassahokjes. In 1935 en 1937 streed Go-Ahead nog mee om de landstitel, en het is goed mogelijk dat de foto’s gemaakt zijn na afloop van zo’n kampioenswedstrijd. Dat zullen we echter waarschijnlijk nooit precies weten, maar een bijzonder en uniek inkijkje in de Vetkampstraat van bijna een eeuw geleden geven ze wel.


Author:
Stichting Niet te Kraken

Geef een reactie

Naam*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>