SponsorenProdes internet partner

Sponsoren

Stichting Niet te Kraken werkt met uitsluitend vrijwilligers en zonder enig winstbejag. Wij zijn hierdoor sterk afhankelijk van donateurs, sponsoren en eventuele giften om zodoende over middelen te beschikken om onze doelen te verwezenlijken.

Wij zijn onderstaande sponsoren dan ook zeer erkentelijk voor de steun.

Klik hier als u ook interesse heeft om ons te steunen.