Steun onsProdes internet partner

Steun ons!

Stichting Niet te Kraken werkt uitsluitend met vrijwilligers en zonder winstbejag. Om onze plannen te kunnen realiseren zijn we dan ook afhankelijk van uw steun. Wij zouden dit initiatief niet zijn begonnen zonder dat we er van overtuigd waren dat we konden rekenen op de ondersteuning van de unieke supporters van Go-Ahead (Eagles).

  • U kunt ons helpen ons budget te verhogen door donateur te worden of de stichting te sponsoren.
  • Het opsporen, beheren, in kaart brengen en archiveren van collecties is een zeer tijdrovend karwei. Daar kunnen we alle hulp bij gebruiken. Wanneer u ons daarbij wilt helpen neem dan contact met ons op.
  • Beschikt u zelf over items, foto's, video's die Go-Ahead (Eagles) als onderwerp hebben en bent u van mening dat deze een breder publiek verdienen? Denk dan eens na over de mogelijkheid om uw collectie aan de stichting in bruikleen aan te bieden of te schenken. U doet ons en het publiek er een groot plezier mee!