Verslag Go Ahead – Hengelo

Categorieën:Geen categorie
St. Niet te Kraken

Deventer, 14 december 1919

Go Ahead – Hengelo 7-0.

Tien menschen waren uit Hengelo naar Deventer gekomen, niet zoozeer om tegen Go Ahead te spelen, blijkbaar meer om geen reglementaire verliespunten te boeken. Dit tiental bestond uit 7 Hengelo-spelers en 3 Hengelo-leden. Wat is onder deze omstandigheden nu nóg 7-0! De jongens uit Hengelo hadden er vrede mee. ‘t Zijn aardige. gemoedelijke boys en met 20-0 hadden ze ook genoegen genomen. Echts volksclubs als Go Ahead, Hengelo, Enschede en anderen gunnen elkander wel een overwinning en blijven onder alle omstandigheden, ook als tegenstanders, vrienden. Deze vriendschap is heel iets anders dan die welke hier of daar gesloten en dan in de Soos verder beklonken wordt, het is de echt ware, de natuurlijke, de geboren vriendschap, die niet kàn vergaan, en die kwam Zondag op het Go Ahead-veld weer eens tot uiting. Hier niet het gemaakte “oh pardon zàg”, of “excuses me”, neen, ‘t was een en al gemoedelijkheid. Met had dat stel ook tijdens de rust eens met elkaar moeten zien omspringen. Minstens een paar kolommen copie voor Dr. van Staveren! Toen de scheidsrechter eens een doelpunt wegens buitenspel annuleerde,geen spoor van teleurstelling of protest van Go Ahead, maar ook geen glimp van verheugenis daarover aan de zijnde van Hengelo viel te bespeuren en toch was de beslissing voor de meesten een verrassing.

Zoo kwam het dat van dezen wedstrijd, die qua spel niet veel raaks was, een ongekende bekoring uitging. Dè wedstrijd voor amateurs-voetbal idealisten en een uitstekende remedie voor de bekende schreeuwers, die, laten we het maar eens ronduit zeggen, den strijd willen tegen het volksvoetbal, omdat het de overhand neemt, als voeren ze dan ook andere, onbewezen en natuurlijk gefingeerde redenen aan.

Welnu dan, volksclubs, ik wek u op, aanvaardt dien strijd op de manier van j.l. Zondag in Deventer, niet door terugschermen met valsche beschuldigingen en laster, maar uitsluitend op het groene veld en…. gij zult zegevieren!

Scheidsrechter Bomers vervulde zijn taak op een wijze, zoals wij dat den laatsten tijd niet gewend zijn. Hij besefte direct en volkomen de goede verstandhouding der spelers en greep dan ook dikwijls in twijfelachtige gevallen zelfs niet in, wel wetende, dat boos opzet hier absoluut buitengesloten was. Voor zoover noodig, was zijn ingrijpen steeds bezadigd. Verder paste hij de spelregels op correcte wijze toe, zoodat ik hoop hem nog dikwijls op onze velden te zien fungeren.

He spelverloop was niet van dien aard om er uitvoerig verslag over uit te brengen zoodat volstaan kan worden met de mededeeling dat de voortdurende kamp tusschen den Go Ahead-aanval en de Hengelo-verdediging eindigde met een het bekende resultaat.

Aanstaanden Zondag gaat Go Ahead naar Nijmegen om het sterke Quick te bekampen. Dat kan de mooiste strijd van alle velden worden, maar heel Nijmegen zal zich vergissen in het optreden van Go Ahead, dat dit seizoen voor een  schitterend elftal beschikt. Haar spel zal niet fanatiek zijn, maar kalm, rustig; niet forsch, zooals vroeger, maar technisch veel fijner. Ik geloof dan ook, zonder pedant te willen zijn, dat, indien de strijd normaal verloopt, Quick er niet in zal slagen te winnen. Met belangstelling zal ik in ieder geval mijn Nijmeengschen confrère in volgend nummer aan het woord zien.


DUKE.

Author:
Stichting Niet te Kraken

Geef een antwoord

Naam*
Email*
Url
Your message*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>