Wat zijn onze doelstellingen?Prodes internet partner

Wat zijn onze doelstellingen?

In artikel 2 van onze statuten zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel staat over onze doelstellingen:

De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van de cultuur en historie van de voetbalsport in en rond de
stad Deventer in het algemeen;
b. het verzamelen en in een archief onderbrengen van documenten en informatie
met betrekking tot de historie van de betaald voetbalorganisatie Go Ahead
Eagles alsmede de Deventer Voetbalvereniging Go-Ahead, en het aldus
toegankelijk maken van deze informatie voor belanghebbenden en
geïnteresseerden door het in stand houden, beheren en exploiteren van dat
archief.
c. het verzamelen en in een museum onderbrengen van voorwerpen met
betrekking tot de historie van de betaald voetbalorganisatie Go Ahead Eagles
alsmede de Deventer Voetbalvereniging Go-Ahead, en het presenteren van
deze informatie aan belanghebbenden en geïnteresseerden door het in stand
houden, beheren en exploiteren van dat museum.
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.