Wat zijn onze plannen?Prodes internet partner

Wat zijn onze plannen?

Om onze doelstellingen te verwezenlijken zijn onze activiteiten globaal onder te verdelen in:

a. het verzamelen van documenten, voorwerpen en informatie;
b. het creëren van een archief en een museum;
c. het creëren van een website en benutten van andere digitale media;
d. het organiseren van diverse activiteiten rondom het archief en het museum.

De stichting begint in 2014 praktisch vanaf het nulpunt. We beschikken over enkele verzamelingen van supporters, diverse toezeggingen en enkele losse items. Wij hebben de beschikking over een eigen ruimte in gebouw Larenstein. Hier beheren wij onze bezittingen en in bruikleen gekregen items. Van hieruit gaan wij onze activiteiten steeds verder uitbouwen. We gaan alle items in een digitaal bestand onderbrengen. Hiermee wordt onder meer de website gevuld.

Een museum is voorzien in de geplande nieuwbouw van de hoofdtribune. Hierover zijn wij in voortdurend overleg met de clubleiding. Een en ander kan in een stroomversnelling komen als er daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Het is momenteel nog veel te vroeg om een streefdatum te noemen wanneer het museum open zal kunnen gaan.